SERTLEŞME SORUNU

YALNIZ DEĞİLSİNİZ 

Erkeklerin cinsel sağlık sorunları arasında; erken boşalma ve sertleşme ilk sıralarda yer almaktadır. 40 yaş altı erkeklerde, dünya çapında %1-9 oranında erektil disfonksiyon görülmektedir. 60lı yaşlarda bu oran %20-40, 70 ve 80li yaşlarda ise %50-75 olarak değişmektedir. İlerleyen yaşla beraber sertleşme sorununun görülme sıklığı ve şiddetinde artış gözlenir. 

Sertleşme sorunu ya da tıbbi adıyla erektil disfonksiyon, başarılı cinsel teması sağlayabilecek sertlik düzeyine ulaşamama veya bu sertlik düzeyini yeterince sürdürememe hali olarak tanımlanır. Erektil disfonksiyon, erken boşalma veya kısırlıkla (infertilite) aynı anlama gelmez. Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin diğer cinsel fonksiyonları çoğu zaman normaldir. Sertleşme sorunu yaşayan bir hasta cinsel istek duyabilir ve sorunsuz bir şekilde boşalabilir. 

SERTLEŞME SORUNUNUN BİRÇOK SEBEBİ VAR

Sertleşme,  başarısızlık korkusu gibi psikolojik sebeplerle olabileceği gibi, kullanılan bazı ilaçların yan etkisi olarak ya da altta yatan bir hastalığa bağlı fiziksel sebeplerle oluşabilir. 
 

UYGUN TEDAVİYLE SERTLEŞME SORUNU İYİLEŞEBİLİR

Sertleşme konusunda yaşanan her türlü sorunda mutlaka bir doktora başvurulmalı ve doktordan mümkün olduğunca doğru ve ayrıntılı bilgi alınmalıdır. Aslında bu rahatsızlığın çok yaygın olduğu ve utanılacak bir durum olmadığı bilinmelidir. Her yıl yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır ve sertleşme sorunlarının çoğunlukla tedavisi mümkündür. Yeni geliştirilen ağızdan alınan ilaçlar da erektil disfonksiyonda tedavi yaklaşımını değiştirmiştir.

 

SERTLEŞME SORUNU NEDENLERİ

Sertleşme sorununun çoğu zaman birden fazla nedeni vardır. Nedenler psikolojik, fizyolojik veya her ikisinin kombinasyonuna bağlı olabilir. Ancak organik nedenlerin saptanması psikolojik bir bozukluğun olmadığı anlamına gelmez. Birçok kişide her iki faktör birlikte sorumludur.

Sertleşme sorunu risk faktörlerinden bazıları şunlardır:


Hastalıklar

• Yüksek kan basıncı

• Kalp rahatsızlıkları 

• Damar sertliği ve tıkanıklığı 

• Diyabet

• İnme

• Multiple skleroz

• Parkinson hastalığı

• Alzheimer hastalığı 

• Epilepsi

• Alkolizm

• Spinal kord hasarı

• Depresyon

• Prostat ameliyatı

Önceki araştırmalar göstermektedir ki, erektil disfonksiyon için tedavi amacıyla başvuran hastaların yaklaşık %20sinde tanı konmamış yüksek tansiyon, %15inde diyabet, %5inde belirgin koroner arter hastalığı bulunmaktadır.


İlaçlar 

• Hipertansiyon ilaçları

• Kalp ilaçları

• Antidepresanlar ve antipsikotikler

• Sakinleştirici ilaçlar 

• Ülser ilaçları

• Bazı hormonal ilaçlar

Sigara

2001 yılında yapılan hipertansiyon hastalarının dahil edildiği bir klinik çalışma, sigara tüketiminin sertleşme sorunu görülme riskini 26 kat artırdığını göstermiştir.


Psikolojik nedenler

Sertleşme sorununun ortaya çıkmasında ya da süregelmesinde önemli bir psikolojik faktör de performans ile ilgili kaygıdır. Performans kaygısının dışında depresyon, seksle ilgili suçluluk duyguları, yorgunluk, stres, gerginlik ve öfke, sosyo-ekonomik problemler, yas ve duygusal ilişkilerdeki sorunlar da sertleşme sorununun ortaya çıkmasına neden olan psikolojik faktörler arasında sayılabilir.

Referanslar:

-Türk Androloji Derneği Resmi Web Sitesi (Erişim tarihi 23.12.2012) http://www.androloji.org.tr/?p=231 

-Bernard Fallon, MD, Professor of Urology, University of Iowa Hospitals and Clinics First Published: May 2001

-GFK SatisFacts : Bayer Consumer Quantitative Study November 2010.

-Handbook of Andrology. Second Edition. American Society of Andrology . March 2010. 

- E. Wespes, E. Amar, D. Hatzichristou, K. Hatzimouratidis, F. Montorsi, J. Pryor, Y. Vardi. Türk Androloji Derneği EAU_Kilavuzlari, Erektil Disfonksiyon Kılavuzu 1992.

-Türk Androloji Derneği Resmi Web sitesi: Sertleşme Sorununun Nedenleri Nelerdir?

(Erişim Tarihi 23.12.2012) http://www.androloji.org.tr/?p=231  

- Safarinejad MR, Hosseini SY. Erectile Dysfunction: Clinical Guidelines (1). Urology Journal 2004; 1(3): 133-147.

- Handbook of Andrology. Second Edition. American Society of Andrology. March 2010, p93-95.  

- Amerikan Üroloji Derneği resmi websitesi. http://www.auanet.org/content/guidelines-and-quality-care/clinical-guidelines.cfm?sub=ed (Reviewed and validity confirmed 2009). (Erişim Tarihi 03.11.2012)