SERTLEŞME SORUNU TEDAVİSİ

Sertleşme konusunda yaşanılan her türlü sorunda mutlaka bir doktora başvurulmalı ve mümkün olduğunca doğru ve ayrıntılı bilgi verilmelidir. Aslında bu rahatsızlığın çok yaygın olduğu ve utanılacak bir durum olmadığı bilinmelidir. Her yıl yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır ve her türlü sertleşme sorununun tedavisi mümkündür. 
Sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan genel olarak 4 ana tedavi yöntemi kullanılır:

1. Ağız yoluyla kullanılan ilaçlar
2. Vakum cihazı
3. Penis içine enjeksiyon
4. Penis protezi

Birinci basamak tedavide değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ve ağızdan alınan (oral) medikal tedaviler bulunuyor. Günlük ortalama yarım saat fiziksel egzersiz ve diyet ile kilo verilmesi, açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserid düzeylerinin yakın takibi, yüksek tansiyon için hekim kontrolünde uygun tedavinin alınması risk faktörlerinin kontrolüne yönelik yaklaşımlardır. Medikal tedavide ise hastalığın derecesi ve hastanın uyumuna göre fosfodiesteraz tip5 enzim inhibitörü adı verilen farmakolojik ilaçlar verilir. Tedaviye cevap alınan hastalar, bu koşullarda sertleşme sağlamak üzere takip edilirler. İlaçlar cinsel temas esnasında ortaya çıkan doğal sinyalleri güçlendirir. Bu şekilde daha kaliteli ve uzun süren bir sertleşme sağlanmış olur. Bu ilaçlar güvenilir ve oldukça etkilidir. Hastaların yaklaşık %80'inde sertleşme sorununu giderir. Fosfodiesteraz tip5 enzim inhibitörleri hafif ve genellikle geçici yan etkilere sahiptir. Yan etkilerin şiddeti sürekli kullanımla beraber azalır. En sık gözüken yan etkiler baş ağrısı burunda dolgunluk hissi, sıcak basması ve kas ağrısı olarak sıralanabilir. Hastalar tedaviden fayda görmediğinde ikinci basamak tedaviye geçilir.

ıkinci basamak tedavide kullanılan vakum cihazları; plastik bir silindir, vakum pompası ve elastik sıkıştırma bandından oluşur. Penise kayganlaştırıcı madde uygulanır. Penis silindirin içine sokulur.
Silindirden dışarı doğru hava pompalanır. Böylelikle vakum etkisi yaratılır ve sertleşme olur.
Silindirin serbest ucunda bulunan sıkıştırma bandı sertleşmiş penisin köküne yerleştirilir. Böylelikle sertlik düzeyinin devamı sağlanmış olur. Silindir penisten ayrılır. Sıkıştırma bandı yarım saat süreyle penis üzerinde durabilir. Bant çıkarılıncaya kadar sertleşmeyi devam ettirir. Bu teknik kolaylıkla öğrenilebilir ve pek çok kişi tedaviyle başarılı sonuçlar alınmıştır. 

Üçüncü basamak tedavi, sertleşmeyi sağlayıcı ilaçların (papaverin) penise ince uçlu enjektörle uygulanmasından oluşur ve kendi kendine enjeksiyon olarak tanımlanır. Bu tedavide, hekim gözetiminde daha önce bilgilendirilmiş ve eğitilmiş hasta, cinsel ilişkiden 15-30 dk. önce kendi penisine sertleşmeden sorumlu ilacı enjekte eder. Bu şekilde sertleşmeyi sağlayan hastalarda tedaviye direnç geliştiğinde üçüncü basamak tedavisine geçilir.

Dördüncü basamak tedavi ise, hastalar arasında "mutluluk balonu" olarak da bilinen penis protezinin hastanın anatomisine uygun bir şekilde cerrahi olarak yerleştirilmesidir. Bu tedavi, sertleşme sorunun mutlak çözümüdür. Penis protezi; pompa, hazne ve iki adet silindirden oluşan üç parçadan oluşur. şu anda bu tedavilerin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar bulunuyor.

Referanslar:

1. Türk Androloji Derneği resmi web sitesi http://www.androloji.org.tr/?p=231  (Erişim tarihi 23.12.2012)
2. Amerikan Üroloji Derneği resmi web sitesi.