Sertleşmenin psikolojik nedenleri

Sertleşmenin psikolojik nedenleri

Sertleşme probleminin yaşanmasının nedenleri sadece fiziksel değildir, psikolojik nedenler de sertleşme problemi yaratabilir. Psikolojik nedenler arasında ise stres ve endişe başta gelmektedir. Stres ve endişe yaratan durumlardan örnek verelim.

İş hayatıyla ilgili problemler

Bir erkeğin dünyasında iş hayatının ne kadar büyük bir yer kapladığını hatırlatmaya gerek yok. Eğer iş hayatında mutlu olursak iş dışında da bu duyguya sahip oluyoruz. Ama eğer iş hayatında mutlu değilsek iş dışında mutluluğu yaratmamız güç olabiliyor ve kendimize yapay mutluluklar, kaçışlar yaratmaya başlıyoruz.

Bir erkeğin işini kaybetmesi onda sertleşme problemi yaratabileceği gibi, mutsuz bir iş hayatı da buna neden olabilir. İşte yaşanan sorunlar, iş kaybetme korkusu, tükenmişlik sendromu, işin aşırı yoğun olması sertleşme sorununa neden olabiliyor.

Psikolojik nedenleri düşünerek iş hayatındaki durumu gözden geçirmekte yarar var. Mutlu bir cinsel hayat için iş hayatının bizde kaygı ve endişe yaratmasına izin vermememiz gerekir.

Mutsuz ilişki                                                                                                                                                                       

Bir erkeğin hayatında iş kadar önemli yer tutan konuya geldik. Bazen ilişkimizdeki sorunlarla yüzleşmek yerine onları ertelemeyi ve yok saymayı tercih edebiliyoruz. Böyle durumlarda işlerin yolunda gittiğini düşünebiliriz ama bir sorunu yok saymak o sorunun bizi artık etkilemeyeceği anlamına gelmez. Sorunlardan kaçarak mutlu olsak bile bunun bizde yarattığı derin mutsuzluk sertleşme sorununa neden olabilir.

Mutsuz bir ilişkide mutlu bir cinsel hayat beklemek mümkün değildir. Sorunları konuşmak, sorunları atlatmak için yeni yollar geliştirmek önemli.

Başarısızlık korkusu

Erkekte sertleşme sorunu yaratan psikolojik nedenlerden biri de başarısız olma korkusudur. Kendine güvenen, partneriyle uyumlu ilişkisi olan bir erkek de alttan alta böyle korkular yaşayabilir.

Erkeklerin önemli bir bölümü sorunların psikolojik nedenlerden kaynaklandığının farkında olamayabiliyor. Böyle problemler yaşandığında uzman bir psikologdan partnerin de dahil olabileceği şekilde terapi yardımı alınabilir.

Referanslar:

http://www.androloji.org.tr/6/hastalar-icin/29/erkek-cinsel-fonksiyon-bozukluklari